UTBILDNING

TRÄDGÅRDSUTBILDNING

Wij Trädgårdar bedriver en ettårig trädgårdsutbildning i samarbete med Bollnäs Folkhögskola.

Utbildningen följer ett ettårigt odlingsår på Wij Trädgårdar som sträcker sig från vårens frösådder till vintervilan i november. Du lär dig därmed det mesta om ekologisk odling och skötsel i trädgårdsmiljö. I utbildningen varvas teori med praktik och du får en god kunskapsgrund för att söka dig vidare till trädgårdsjobb inom såväl offentlig som privat sektor.

Som en del av studierna får du anlägga en odlingslott. I uppgiften ingår att planera, gestalta samt anlägga och sköta en odlingslott mitt i hjärtat av Wij Trädgårdars park. Många besökare kommer under sommaren och ser odlingslotterna som därför får ett stort publikt värde.
Lärare på utbildningen är yrkesverksamma trädgårdsmästare på Wij Trädgårdar i Ockelbo.

UTBILDNINGSCENTER WIJ TRÄDGÅRDAR

Med projektet Utbildningscenter Wij Trädgårdar i samverkan finns
möjlighet att få mer kunskap inom hållbar utveckling, odling, byggande, energiförsörjning, mat och hälsa. Korta kurser, workshops och föreläsningar knyter samman handen, hjärtat och hjärnans kunskap.
Projektet är nu inne på sitt sista år och avslutas i höst.

Utbildningscenter Wij Trädgårdar i samverkan genomförs med stöd av
Leader Gästrikebygden och Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.