UPPLEV & BESÖK

Idag är Wij Trädgårdar en visningsträdgård som under
säsong även erbjuder utställningar, konserter, evenemang och guidningar vid sidan av mat och boende. Att vi befinner oss utanför storstadsregioner på landsbygden, med ibland utmanande odlingsbetingelser, ger bara Wij Trädgårdar en extra ton av exotism och unikitet. Här skapar vi inspiration, idéer och drivkraft utifrån en hållbar grund. Vi kultiverar våra plantor, gäster och medarbetare.