TRÄDGÅRDARNA

EN GLÄNTA I SKOGEN

Om du kommer till en nyskapande och modern trädgårdspark mitti en glänta i skogen då har du kommit till Wij Trädgårdar i Ockelbo. Här blir både naturen och kulturen besjungna på det skönaste vis genom trädgårdsformgivning och gestaltning som lyfter såväl skogen som åkern och den ädla hortikulturen. Här, i bondens kulturlandskap i växtzon 4 och 5, möter modern trädgårdskonst det lokala materialet och den omgivande naturens särprägel.

Vi vill skapa miljöer som sjuder av lustfyllt liv och biologisk mångfald, vi vill ge rum för människor att mötas, inspireras, förkovra sig och förundras.