HÅLLBARHET

Vi vill att det ska myllra av mikrober och surra av insekter på Wij Trädgårdar. Därför odlar vi våra jordar med hållbara odlingsmetoder och serverar våra pollinatörer en mångfald av blommor. Vi vill synliggöra vägen från jord till bord och skapa en relation mellan människa och matjord. Med komposten sluter vi kretsloppet och skapar nya förutsättningar för hållbart växande. Vi arbetar kontinuerligt för att göra val som gör gott på alla sätt och vis.