SKOGENS TRÄDGÅRD

Skogens trädgård invigdes 2005 och är designad av landskapsarkitekten Ulf Nordfjell. Ett trädgårdkoncept som förmedlar de naturtyper som är typiska för Ockelbo med omnejd.

Avsikten är inte att avbilda naturen utan att ge en känsla av naturens närvaro pratat med ett hortikulturellt uttryck. Kopplingen till den gamla bruksmiljön är också stark, stålet används som bärande konstruktioner till timrade väggar, bänkar och avgränsningar till planteringsytor på olika sätt.

Lars Krantz ord om Skogens Trädgård

SKOGENS TRÄDGÅRD - EN POETISK SÅNG OM OCKELBO

Vi hade bestämt oss för att ”sjunga” om natur och kulturlandskap i Ockelbo, Helt enkelt bara för att något så svårflörtat som skog och åker till ett attraktivt och tillgängligt besöksmål. Och nu var det en trädgård, en skogens trädgård, som på sätt och vis skulle få sjunga om alla de värden som vi har men som vi inte alltid se och upplever.

Lättare sagt än gjort skulle det visa sig.

Till detta krävdes en mästare, rentav en världsmästare med utmärkelser upp över öronen, för att ro uppdraget i land. Landskapsarkitekt Ulf Nordfjell hämtade uppslag och inspiration ifrån skogar och ängar kring gläntan i Ockelbo. Magra klapperstensfält, allvarliga skogstjärnar och artrika myrar fick stå som förlaga när trädgårdarna växte fram, den ena efter den andra i en 108 meter lång och tolv meter bred anläggning. En anläggning som redan rönt stort intresse såväl nationellt som internationellt.

Visst undrar en och annan gäst var blommorna är när formklippta tallar, fuktiga mossor och myrens hjortron passeras.

Sådan kritik står vi gärna ut med tills någon plötsligt ser den silvriga tuvullen dansa i motljus på myren. Det är nämligen inget annat än världsklass!

Är det inte så att den trädgård Ulf har skapat här i kornfältet är ett värdefullt bidrag till en samtida trädgårdskonst som tar sats i skandinavisk natur? Och då är det inte fel att det är naturen i Ockelbo som står som förlaga eller hur?

Vi är så stolta!