EXPERIMENT ODLINGEN

Syftet med denna trädgård är att hylla odlingshantverket på ett informativt och publikvänligt sätt. Här är tanken att elever och trädgårdsmästare kan hålla den där experimenterande nyfikenheten vid liv genom att jämföra olika ekologiska
odlingsmetoder.
I slutet av säsongen hoppas vi kunna se skillnader och likheter och dra nya lärdomar av våra experimenterande odlingar.