ELEVERNAS ODLINGSLOTTER

Vi bedriver en ettårig trädgårdsutbildning under Bollnäs Folkhögskola. Som en del i utbildningens kursplan får deltagarna i uppgift att i grupper gestalta och anlägga en odlingslott.

Denna säsong har eleverna arbetat med tematiken ” I sagornas värld”. I vissa fall kommer man kunna besöka en klassisk saga i andra fall kommer man besöka en odlingslott som belyser sagornas betydelse.

Lars Krantz ord om Elevernas Odlingslotter:

STUDENTERNAS TÄPPOR - MED LIV OCH LUST

Antingen växer man, eller också vissnar man är en oskriven lag i de flesta sammanhang. Nya idéer, ny geist och skaparlust är nödvändiga ingredienser för utveckling och växtkraft. Ingenstans känns den kraften så tydligt som i studenternas makalösa kreationer.

Med Bollnäs folkhögskola som huvudman bedrivs en trädgårdsutbildning på Wij Trädgårdar. Studenter får under ett tema förverkligar sina drömmar i ettåriga blommor och blad.

Det som vi gäster får uppleva i full skala har förgåtts av timmars idé -programarbete, skisser och modeller, fröbeställningar och uppdragning av plantor innan själva anläggandet tar vid under några hektiska försommarveckor.

Ingen täppa är den andra lik om det nu var någon som trodde att påhittande trender också styr trädgårdsmästarstudenter på Wij Trädgårdar. Glöm det, när individuell fantasi, liv och lust bokstavligen flödar i spenaten.

Det är framför allt hos studenterna vi kan se våra besökare och gäster snoka omkring och sno idéer till den egna täppan. De engagerande studenterna tycks drivas av en naiv föreställning om att världen kan bli bättre att leva i och att det är umgänget med trädgård som är själva redskapet.

Och tusan vet om de inte har rätt!