KONST PÅ WIJ

En trädgård kan vid sidan av andra funktioner även ses som en konstnärlig gestaltning. Den kan berätta om födelse, växande och förgänglighet, om människans möte och förhållande till den levande naturen. Konsten är viktig på Wij Trädgårdar, den finns i de olika trädgårdsrummen men också som inslag i tillfälliga utställningar och installationer.

Ett lokalt Konst- & Kulturråd ansvarar för att varje säsong tillföra nya konst- och kulturupplevelser till platsen. Ambitionen är konsten på Wij ska samspela, belysa, förstärka eller ibland kanske kontrastera på ett meningsfullt sätt till det som Wij Trädgårdar står för. Det ska finnas en anledning till att just denna konst visas just här och nu.

Stiftelsen Wij Trädgårdar samverkar med Ockelbo kommun, Konstfrämjandet Gävleborg och inbjudna sakkunniga i ett lokalt konstråd med syfte att etablera Wij Trädgårdar som en konstscen av nationell betydelse men också att bidra med ett utbud av kvalitativ samtidskonst till den lokala och regionala publiken.

Vill du komma i kontakt med Konst- & Kulturrådet är du välkommen att skicka ett mail till adressen kultur@wij.se

 

SOMMARENS UTSTÄLLNINGAR

Här hittar du information om sommarens utställningar.

I ateljén vid huvudentrén till Wij Trädgårdar visas från 15 juni - 16 juli även en utställning med mer information om alla sommarens utställningar på Wij och de engagerade konstnärerna.

Julius Göthlin

Stockholmsbaserade konstnären Julius Göthlin undersöker genom abstrakt måleri, möjligheterna att skapa tvådimensionella världar som befinner sig i en ständig rörelse – en närvaro – som har mer gemensamt med ljud, luft och ljus snarare än fysiska föremål. Sedan han tog examen från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm har han under de senaste åren haft flera grupp- och separatutställningar i Sverige och runt om i världen och arbetar just nu med en offentlig utsmyckning för Stockholms stad.