SMEDJA

Smedjan hittar du på gaveln av Wij Valsverk. Känn doften av koleld och hett järn och kika in när smederna arbetar.

Efter det att smedjan brann ner 1860 uppfördes en lancashiresmedja på platsen. Den byggnad vi ser idag kom till över tjugo år senare då man utvecklade verksamheten. På 1800-talet hade man utvecklat nya metoder för att valsa stål. I Wij installerades först ett mediumvalsverk som i början av 1900-talet kompletterades med ett finvalsverk. Det valsade stålet såldes till bland andra Gillette i Tyskland för tillverkning av rakblad. Verksamheten på Wij lades ner 1933. Anläggningen lämnades kvar orörd.

Under sommartid dyker flera gästande smeder upp och arbetar i smedjan.