ORANGERIET & VÄXTHUSET

I orangeriet finns en kaskad av pelargoner av alla de slag! Här odlar vi sorter som vi tycker är odlingsvärda, variationsrikt vackra eller som bär på en rolig historia.
I växthuset odlas en mångfald av olika tomater.