Organisation


Wij Trädgårdar i Ockelbo drivs i en tredelad organisation med Stiftelsen Wij Trädgårdar som genom sina stadgar är huvudansvarig för verksamhetens inriktning och karaktär samt konstnärlig höjd. Övriga parter har att förhålla sig till dessa stadgar inom sitt respektive ansvarsområde där Ockelbo kommun är fastighetsägare.

Därtill verkar på Wij Trädgårdar många andra aktörer med sin specifika verksamhet som bidrar till upplevelsen vid ett besök. Samverkan för och på Wij Trädgårdar är det som gemensamt skapar utveckling av nya upplevelser, tjänster och erbjudanden. Tillsammans blir allt både roligare och bättre, tänker vi.

STIFTELSEN WIJ TRÄDGÅRDAR
Stiftelsen Wij Trädgårdar startade 2002 med den legendariska trädgårdsmästaren Lasse Krantz i spetsen med visionen att skapa ett trädgårdscentrum som världen aldrig skådat genom nyskapande trädgårdsformgivning inspirerad av traktens vilda natur. Det lokala materialet och växtbetingelserna i odlingszon 5 är utgångspunkt för berättelsen om Wij Trädgårdar. Stiftelsen har som ändamål att inspirera och sprida kunskap om ekologisk odling och trädgårdskultur i den allra vidaste bemärkelsen. De vackra visningsträdgårdarna som utvecklas från år till år, utbildning, kurser och visningar på platsen ingår som delar i stiftelsens verksamhet. Det gör också samordningen av konsten på platsen. Stiftelsen har även uppdraget att stimulera andra utvecklingsinitiativ i bygden – att odla goda idéer, tillsammans med andra aktörer.

Ansvarig trädgårdsmästare är idag Frida Mörnerud.
I styrelsen finns Mats Åstrand, Frida Mörnerud, Annelie Engkvist samt Jonas Olsson.
Styrelsen nås via epost: [email protected]