Wij Trädgårdars integritetspolicy för personuppgifter, GDPR


Vid kontakter med Wij Trädgårdar förekommer i vissa fall att personuppgifter överlämnas. Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Hur vi hanterar dina personuppgifter
Vi är måna om att de personuppgifter vi behandlar lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med GDPR, den nya dataskyddslagstiftningen.

Informationen vänder sig till dig som:
 
  • Är gäst/kund hos oss
  • Besöker vår hemsida och/eller våra plattformar i sociala medier
  • Anmält dig till vårt nyhetsbrev
  • Deltar i våra tävlingar, aktiviteter eller utbildningar
  • På annat sätt kommunicerar med oss, t ex via hemsidans bokningsformulär

Vi behandlar dina personuppgifter enbart när vi har rättslig grund till det. Främst behandlar vi personuppgifter för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som gäst. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet.
Om du lämnar personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att Wij Trädgårdar får behandla även dessa personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy. Det kan t ex handla om att du vid hotellbokning lämnar uppgifter om dig själv och dina familjemedlemmar eller medresenärer.

Dina personuppgifter hanteras med modern informationsteknik och vi använder dem ibland för direktmarknadsföring, såsom utskick av nyhetsbrev och erbjudande till medlemmar.

Hur länge sparar Wij Trädgårdar mina personuppgifter
Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som vi bedömer att det krävs för att uppfylla våra åtaganden mot dig som vår gäst eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Efter det raderas dina uppgifter. Vi har interna rutiner för att säkerställa detta.
Vi kommer inte utan ditt samtycke vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer lagstiftning och om det krävs i samband med att du beställt en produkt eller tjänst.

Dina rättigheter och val
Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka information om dig och vad som sparas. Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som behandlas om dig. Du kan när som helst begära att vi rättar uppgifterna om dig om de skulle visa sig vara felaktiga eller inaktuella eller begära att vi helt tar bort dem.

Nyhetsbrev
Wij Trädgårdar kan använda din e-postadress för att skicka nyhetsbrev. Som prenumerant på vårt nyhetsbrev kan du känna dig trygg med att vi inte lämnar vidare dina personuppgifter. Om du inte längre vill ha nyhetsbrevet så kan du när som helst avregistrera dig genom att kontakta oss.

Länkar till andra webbplatser
Vänligen notera att länkar som kan finnas på vår hemsida till andra webbplatser kan medföra att du besöker webbplatser som innehåller andra regler för integrationsskydd än vad som anges här.

Så här kontaktar du oss
För ytterligare information om personuppgiftsbehandling, om du vill avanmäla ditt intresse för nyhetsbrevutskick eller om du har andra frågor är du välkommen att kontakta oss: [email protected]