Wij Valsverk


År 1797 anlades en stångjärnssmedja vid Wij säteri. Här förädlades tackjärn från Åbrons masugn. Bruket ingick i Ockelboverken som var det mest framgångsrika bruksföretaget i Gästrikland på 1700-talet, med verksamhet på flera platser i norra Gästrikland och södra Hälsingland.
Efter det att smedjan brann ner 1860 uppfördes en lancashiresmedja på platsen. Den byggnad vi ser idag kom till över tjugo år senare då man utvecklade verksamheten. På 1800-talet hade man utvecklat nya metoder för att valsa stål. I Wij installerades först ett mediumvalsverk som i början av 1900-talet kompletterades med ett finvalsverk. Det valsade stålet såldes till bland andra Gillette i Tyskland för tillverkning av rakblad. Verksamheten på Wij lades ner 1933. Anläggningen lämnades kvar orörd. I mitten av 1980-talet togs byggnaden över av Stiftelsen Wij valsverk. Idag är byggnaden ett unikt och välbevarat industrimuseum.

I valsverket arrangeras konserter, konstutställningar och större fester. Här ligger också smedjan.