TRÄDGÅRDARNA


EN GLÄNTA I SKOGEN
Om du kommer till en nyskapande och modern trädgårdspark mitt i en glänta i skogen då har du kommit till Wij Trädgårdar i Ockelbo. Här blir både naturen och kulturen besjungna på det skönaste vis genom trädgårdsformgivning och gestaltning som lyfter såväl skogen som åkern och den ädla hortikulturen. Här, i bondens kulturlandskap i växtzon 4 och 5, möter modern trädgårdskonst det lokala materialet och den omgivande naturens särprägel.

Inspirationen till visningsträdgårdarna finns runt knuten och blandas med influenser från hela världen, alltid med ekologiska metoder och en hållbar livsmiljö som ledstjärna. Här vill vi odla trädgårdar som gör gott och ger hopp om en vackrare värld. Vi vill skapa miljöer som sjuder av lustfyllt liv och biologisk mångfald, vi vill ge rum för människor att mötas, inspireras, förkovra sig och förundras.

”Det här är en trädgård som ska synas, doftas, smakas och höras. Det sägs att den känns också” Lars Krantz

Årets tema

Årets tema i parken och trädgården är ”Vackert och viktigt”. En trädgård är i sin rena uppenbarelse vacker, sinnlig och dekorativ. Men den är också mycket viktig och kunskapsbringande. I år kommer vi kombinera skönheten med den kunskapsbringande informationen om odling, hälsa, kulturarvssorter, fröodling och biologisk mångfald. Tematiken kommer genomsyra örtagården, barnens trädgård, elevträdgårdarna. 

Följ Wij Trädgårdsmästeri på Instagram här