TRÄDGÅRDARNA


EN GLÄNTA I SKOGEN
Om du kommer till en nyskapande och modern trädgårdspark mitt i en glänta i skogen då har du kommit till Wij Trädgårdar i Ockelbo. Här blir både naturen och kulturen besjungna på det skönaste vis genom trädgårdsformgivning och gestaltning som lyfter såväl skogen som åkern och den ädla hortikulturen. Här, i bondens kulturlandskap i växtzon 4 och 5, möter modern trädgårdskonst det lokala materialet och den omgivande naturens särprägel.

Inspirationen till visningsträdgårdarna finns runt knuten och blandas med influenser från hela världen, alltid med ekologiska metoder och en hållbar livsmiljö som ledstjärna. Här vill vi odla trädgårdar som gör gott och ger hopp om en vackrare värld. Vi vill skapa miljöer som sjuder av lustfyllt liv och biologisk mångfald, vi vill ge rum för människor att mötas, inspireras, förkovra sig och förundras.

Årets tema på Wij
Årets tema på Wij Trädgårdar är "Sinnerlighet". I planteringar, kök, utställningar och evenemang vill vi väcka alla sinnen till liv, låta oss hänryckas av det lilla och det stora, och låta upplevelsen väcka innerligheten inom oss till liv. Det kommer att synas, kännas, höras, smakas och doftas extra mycket i våra trädgårdar i år. Men det är också en uppmaning att gå riktigt nära för att upptäcka det knappt förnimbara, sparsmakade, subtila, för att både väcka och skärpa våra sinnen.

”Det här är en trädgård som ska synas, doftas, smakas och höras. Det sägs att den känns också” Lars Krantz

Följ Wij Trädgårdsmästeri på Instagram här