Elevernas odlingslotter


För sjätte året i rad bedriver vi en ettårig trädgårdsutbildning under Bollnäs folkhögskola. Den startar i februari och slutar i november. Som en del i utbildningens kursplan får deltagarna i uppgift att i grupper om två gestalta och anlägga en odlingslott. Detta är ett effektivt sätt för våra deltagare att följa processen från frö till skörd.

I år kommer vi jobba efter temat ”Vackert och viktigt –  Trädgårdar med hopp om en bättre framtid ” 
När vi står inför 2023 har vi inte bara fått smaka på lite isolering under några år med pandemi… utan vi matas dagligen av information om krig, ruiner, ohälsa, inflation. Det gör att mer än någonsin finns behovet av att förstärka förnuftet, givmildheten och framförallt hoppet i tillvaron. Mörkret till trots så måste vi fortsätta poängtera att det vi gör… spelar roll och har betydelse för framtiden. Vi vill tro att vi kan bygga en lite bättre värld med dessa trädgårdar och väljer därför att filosofera och skapa konstnärliga trädgårdar kring ämnen som för oss är avgörande för framtidens skull!

Nytt för elevernas del i år är att vi fått ett nytt odlingshus uppfört intill vårt röda växthus. Här kommer eleverna kunna driva upp sina växter under våren. Under sommaren kommer eleverna att odla lite gurka och tomat i odlingshuset.