Elevernas odlingslotter


För sjunde året i rad bedriver vi en ettårig trädgårdsutbildning under Bollnäs folkhögskola. Den startar i februari och slutar i december. Som en del i utbildningens kursplan får deltagarna i uppgift att i grupper om två gestalta och anlägga en odlingslott. Detta är ett effektivt sätt för våra deltagare att följa processen från frö till skörd.