Elevernas odlingslotter


För fjärde året i rad bedriver vi en ettårig trädgårdsutbildning under Bollnäs folkhögskola. Den startar i februari och slutar i november. Som en del i utbildningens kursplan får deltagarna i uppgift att i grupper om två gestalta och anlägga en odlingslott. Detta är ett effektivt sätt för våra deltagare att följa processen från frö till skörd.

Ett årligt grundtema är att skapa en potager – en dekorativ kökstäppa. Deltagarna jobbar två och två och blir tilldelade en grönsaksfamilj som de ska få med i sin odlingslott. I år har de även fått i uppgift att jobba med tematiken ”sinnerlighet”.

De har fått välja mellan olika teman inom ramen för ämnet Sinnerlighet

I år kommer vi får se odlingslotter som baseras på…

Synen – Skapar en regnbåge i form av Iris - ögonform

Känseln – Skapar en känselgång – att upptäcka med både fötter och händer

Doften – Växter som kan upplevas med dofter

Hörseln – En rabatt i form av en symfoniorkester

Smaken – En lott med gestaltande av sötman, syrligheten, beskan och hettan.

Sinneminnet – En lott som gestaltar sinnliga upplevelser från barndomen.

6:e sinnet – en lott som utforskar magkänslan och om det 6.e sinnet verkligen finns?