image

Rosträdgården


Rosträdgården invigdes den 12 juli 2003. Våren 2003 byggdes rosträdgården med pergola och gångar. Över 20 ton järn har grävts ned i marken för att rama in buskrosorna. Pergolan är i järn och trä.

Konstnärer i samarbete

Rosträdgården är ritad av Simon Irvine. Pergolan är skapad av konstnären och smeden Svenolof Sundberg i samverkan med Ockelbokonstnären Yngve Gunnarsson.

Odlingszon 5

I första hand är det busk- och parkrosor med härdighet för odlingszon 5 som ingår i sortimentet på Wij Trädgårdar. Det speciella med dessa rosor är blommornas doft och buskarnas generösa växtsätt. I pergolan klänger rosor och bildar ett grönt tak. Kinesiska buskpioner, olika arter av digitalis och en mängd olika sorters klematis ingår i planteringarna, för att med sina blomningstider förlänga blomningssäsongen.

Rosodling på våra breddgrader

Syftet med trädgården utöver den extraordinära rosupplevelsen är att samla på erfarenheter angående rosodling på våra breddgrader. Det är ett stort sortiment som testas här, över 200 olika sorter, vad beträffar härdighet och sundhet. Här kan besökarna få många uppslag för den egna trädgården.

Svenska kulturarvet

I Rosträdgården har vi ett tiotal rosor som är extra värdefulla för oss, och för det Svenska kulturarvet. Dessa rosor är en del av vårt uppdrag som genbanksträdgård för bevarandet av äldre arter från regionen och de finns väl skyltade för även dig att ta del av.