image

Orangeriet


Orangeriet är som tidigare en kaskad av olikfärgade pelargoner av alla de slag!
Vi har fokus på att visa ett ovanligt och roligt utbud av i huvudsak kulturarvssorter. Sorter som vi tycker är odlingsvärda, variationsrikt vackra eller som bär på en rolig historia.