image

Skogens Trädgård


”Skogens Trädgård bygger på att vårt förhållande till trädgårdens gestaltning och innehåll kan relateras till trädgårdskonstens utveckling, men också vår relation till det svenska kulturlandskapet och vår unika allemansrätt”
Trädgårdsarkitekt Ulf Nordfjell


Naturtyper typiska för Ockelbo med omnejd

I Skogens Trädgård har Nordfjell skapat ett tidsdokument kring 2000-talets trädgårdskonst. Ett trädgårdskoncept som förmedlar känslan av de naturtyper som är typiska för Ockelbo med omnejd. Avsikten är inte att avbilda naturen utan att ge en känsla av naturens närvaro parat med ett hortikulturellt uttryck.

Sekvens av trädgårdsrum

Idéerna presenteras som en sekvens av trädgårdsrum, inneslutna i det öppna landskapets jordbruksmark. Trädgårdarna är sammanhållna som bilderna på en filmremsa, där den sammanhållande kanten utgörs av gångar av grus. Den totala längden är 108 m, till en bredd av 12m. Materialvalet är nordiskt. Här återfinns granit som husgrunder, timrade väggar, stål och glas tillsammans med Ockelbohedens grusmaterial och kullersten.

Stålet, en viktig byggsten

Kopplingen till den gamla bruksmiljön är stark genom att stålet används som en viktig byggsten i trädgårdarna. Stålet används som bärande konstruktioner till timrade väggar, bänkar och gabionmurar. Stålet används också för att skapa nytänkande avgränsningar till planteringsytor på olika sätt, men också för att avgränsa tjärnen och myren. Ett segment av en myr har lyfts ut som en kvadrat, där myrens öga lyser svart. Detta åstadkoms genom en ram av kraftfullt obehandlat stål. På samma sätt är tjärnen en annorlunda lösning med näckrosdamm i mitten med en kant av björnmossa mellan dubbla stålväggar.

Skogens trädgård invigdes den 17 juni 2005 och var Wij Trädgårdars bidrag till det Svenska Designåret 2005.

Design

Ulf Nordfjell – landskapsarkitekt, LAR och MSA

Projektledning och konstruktion

Tobias Nordlund, Wij Trädgårdar
Björn Eriksen, Anders Larsson, Stig Norman
Ljusarkitekt Torbjörn Eliasson, White design i Göteborg