image

Konst & kultur


En trädgård kan vid sidan av andra funktioner även ses som en konstnärlig gestaltning. Den kan berätta om födelse, växande och förgänglighet, om människans möte och förhållande till den levande naturen. Konsten är viktig på Wij Trädgårdar, den finns i de olika trädgårdsrummen men också som inslag i tillfälliga utställningar och installationer. Ett lokalt Konst- & Kulturråd ansvarar för att varje säsong tillföra nya konst- och kulturupplevelser till platsen. Ambitionen är konsten på Wij ska samspela, belysa, förstärka eller ibland kanske kontrastera på ett meningsfullt sätt till det som Wij Trädgårdar står för. Det ska finnas en anledning till att just denna konst visas just här och nu.

Stiftelsen Wij Trädgårdar samverkar med Ockelbo kommun, Konstfrämjandet Gävleborg och inbjudna sakkunniga i ett lokalt konstråd med syfte att etablera Wij Trädgårdar som en konstscen av nationell betydelse men också att bidra med ett utbud av kvalitativ samtidskonst till den lokala och regionala publiken.

Vill du komma i kontakt med Konst- & Kulturrådet är du välkommen att skicka ett mail till adressen [email protected]


I Wij Valsverk finns från 22 juni tre utställningar alla dagar 11-16 fram till och med 11 augusti.

Utställningen Raw materials är ett samarbete mellan keramikern Diana Butucariu och musikern Erik Lindeborg. De är utbildade på Konstfack respektive Musikhögskolan i Stockholm och sedan något år bosatta i Ockelbo. Deras senaste arbete har formats av det perspektivskifte som kommit av att flytta från storstan till landet.
När grävskoporna karvar en väg genom det lokala landskapet, lämnar de efter sig ett ärr
av lera genom fält och skog, och högar med skräp av grenar, sten och jord. Diana samlar dessa lämningar, detta naturavfall, och använder det för att skapa skulpturer. I en process som speglar hur fåglar har tagit för vana att införliva mänskligt avfall i sin arkitektur, gör hon sina kokonger av det naturliga material som slitits ur sitt sammanhang av grävskoporna. Erik dokumenterar ljudlandskapet i den skärning mellan natur och samhälle som existerar på landsbygden. I mer än ett årtionde har de arbetat tillsammans för att utforska det ofta förbisedda samspelet mellan hantverk och ljudpraktik.
I Raw Matarials närmar sig denna sammankoppling en aspekt av ekologi och enhet i den mänskliga erfarenheten.Konstnär Anna Abrahamsson är född i Göteborg och bosatt och verksam i Gävle. Hon arbetar med teckning, måleri, foto och installationer. Tema som återkommer är tiden, minnet och gemensamma minnen av platser, och processen är ofta påverkad av naturen på olika sätt. Sedan 2020 har hon det pågående projektet Forest told me utifrån vistelser i skogen i närområdet. Inför utställningen kommer nya verk med anknytning till projektet att visas.Till sist finns i valsverket en grupputställning med Anna Åstrand, Julius Göthlin och Lisa Trogen Devgun. De är alla tre födda på 80 talet, bosatta i Stockholm och utbildade på Konsthögskolan där.Konstnär Anna Åstrand f. 1982. Bor och arbetar i Stockholm och Lingbo där hon också är född och uppvuxen. Utställningar och uppdrag nationellt och internationellt, permanent offentligt verk på Nya Karolinska Sjukhuset, Stockholm. Arbetar skulpturalt i ett läge av stök och struktur där olika sorters material och rumslighet möts i egen logik och känsla. I exakta detaljer och sammanhängande helhet rör sig Åstrands praktik samtidigt och sömlöst genom det inre livet och den yttre världen.Stockholmsbaserade konstnären Julius Göthlin f. 1984 undersöker genom abstrakt måleri, möjligheterna att skapa tvådimensionella världar som befinner sig i en ständig rörelse – en närvaro – som har mer gemensamt med ljud, luft och ljus snarare än fysiska föremål. Sedan han tog examen från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm har han under de senaste åren haft flera grupp- och separatutställningar i Sverige och runt om i världen och arbetar just nu med en offentlig utsmyckning för Stockholms stad.Lisa Trogen Devgun f. 1984 är född i Norrköping och bor och arbetar i Stockholm. Hon gick ut från Kungliga konsthögskolan 2020. Trogen Devguns konstnärliga praktik grundar sig i den globala logistikens funktion och estetik, vars inflytande hon menar genomströmmar hela vårt samhälle. I hennes praktik jobbar hon medmaterial från logistikområden såsom lastpallar och containers som kombineras med fotografi och collage för att bygga upp rumsliga installationer. Tidigare utställningar och uppdrag inkluderar exempelvis separat- och grupputställningar på konsthallar i Landskrona, Gislaved och i Stockholm, samt en större offentligt gestaltning i Mölndal kommun under 2023.

I kulturmagasinet visar Åsa Westman en utställning hon kallar Förvandlingar – 22 juni- 11 augusti, alla dagar 11-16

Åsa Westman har ingått i konsthantverkskooperativen Kolla Kolla Konsthantverk i Gävle och Turbin Konsthantverk i Ockelbo under flera år samt varit verksam som konstnär i Gävleborg och Stockholm sedan början av 2000-talet. Hon arbetar främst med vävning i vävstol och ram och med konstsömnad, allt utgående från ett materialbaserat skapande.
’Att arbeta i den takt som handen arbetar, med material som omformas från ett till ett annat. Att demontera något befintligt som mist sin funktion och omforma till något annat. Att fästa tid och ting istället för att låta den rinna bort och slängas.
En förutsättning för arbetet är att verken tillverkas av återvunna material. Materialen är en slags startpunkt och kanske en riktningsgivare för verken’.I ateljén vid huvudentrén till Wij Trädgårdar visas från 15 juni – 16 juli en utställning med mer information om alla sommarens utställningar på Wij och de engagerade konstnärerna.

19 juli- 11 augusti visas en utställning med Lina Bjerneld


Lina Bjerneld arbetar med måleri och teckning där hon intresseras av figurens och formens
oändliga möjligheter för emotionella, sociala eller politiska sinnestillstånd. Med måleriets
material och metoder ombearbetar hon bildspråk, objekt och genrer så nya tolkningar och läsningar av målerimediets etablerade visuella språk och ikonografi kan växa fram.

Isommarens utställning kommer hon med en serie nya målningar och teckningar lyfta framträdgården som tillflyktsplats när man behöver koppla av eller koppla bort. Bjerneld är
utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm där hon numera även är professor i måleri och teckning. Hon är representerad i samlingarna på Moderna Museet i Stockholm och Malmö Konstmuseum. De senaste utställningarna inkluderar Bonniers konsthall, Stockholm och Konstakademien, Stockholm.

Ateljén är öppen alla dagar 10-16