image

Konst & kultur


En trädgård kan vid sidan av andra funktioner även ses som en konstnärlig gestaltning. Den kan berätta om födelse, växande och förgänglighet, om människans möte och förhållande till den levande naturen. Konsten är viktig på Wij Trädgårdar, den finns i de olika trädgårdsrummen men också som inslag i tillfälliga utställningar och installationer. Ett lokalt Konst- & Kulturråd ansvarar för att varje säsong tillföra nya konst- och kulturupplevelser till platsen. Ambitionen är konsten på Wij ska samspela, belysa, förstärka eller ibland kanske kontrastera på ett meningsfullt sätt till det som Wij Trädgårdar står för. Det ska finnas en anledning till att just denna konst visas just här och nu.

Konst- & Kulturrådet består av representanter från Stiftelsen Wij Trädgårdar, föreningen Konst & Landskap, trädgårdsmästarna på Wij Trädgårdar och Destination Ockelbo. Med stöd av Konstfrämjandet Gävleborg, Ockelbo kommun och Region Gävleborg arbetar konstrådet för att etablera Wij Trädgårdar som en konstscen av nationell betydelse men också att bidra med ett utbud av kvalitativ samtidskonst till den lokala och regionala publiken.

Vill du komma i kontakt med Konst- & Kulturrådet är du välkommen att skicka ett mail till adressen [email protected] 

En jurybedömd fotoutställning på Wij Trädgårdar som startar i augusti.

Vill du delta med foton till utställningen? 
Du som fotograf ska ha anknytning till Ockelbo. Bilderna kan vara tagna 2023 eller tidigast 2022 och visa människor i Ockelbo. Temat är folk i fokus - att människor eller en människa ska vara betydelsefull i bilden. Det kan vara ett porträtt eller en bild där en eller flera människor agerar i verkliga livet. Närbild eller avståndsbild, helfigur eller inte har ingen betydelse. Fotografen har ansvar för att personer i bilderna har godkänt publiceringen.
Bilderna som lämnas ska vara utskrivna digitala bilder eller färdiga kopior från film. De kan vara inramade eller monterade på underlag som underlättar hängning på vägg. Enkla oramade eller omonterade bilder kan lämnas in om det är ok att utställningsarrangören kan fästa dem på väggen med nål, häftstift eller dubbelhäftande tejp.
En jury beslutar vilka bilder som antas till utställningen och utser tre pristagare bland utställda foton..
Inlämning av bidrag till utställningen kommer att ske under vecka 32-33. Tider och plats annonseras i Kuxabladet och på www.konstochlandskap.se