image

Konst & kultur

En trädgård kan vid sidan av andra funktioner även ses som en konstnärlig gestaltning. Den kan berätta om födelse, växande och förgänglighet, om människans möte och förhållande till den levande naturen. Konsten är viktig på Wij Trädgårdar, den finns i de olika trädgårdsrummen men också som inslag i tillfälliga utställningar och installationer. Ett lokalt Konst- & Kulturråd ansvarar för att varje säsong tillföra nya konst- och kulturupplevelser till platsen. Ambitionen är konsten på Wij ska samspela, belysa, förstärka eller ibland kanske kontrastera på ett meningsfullt sätt till det som Wij Trädgårdar står för. Det ska finnas en anledning till att just denna konst visas just här och nu.

Konst- & Kulturrådet består av representanter från Stiftelsen Wij Trädgårdar, föreningen Konst & Landskap, trädgårdsmästarna på Wij Trädgårdar och Destination Ockelbo. Med stöd av Konstfrämjandet Gävleborg, Ockelbo kommun och Region Gävleborg arbetar konstrådet för att etablera Wij Trädgårdar som en konstscen av nationell betydelse men också att bidra med ett utbud av kvalitativ samtidskonst till den lokala och regionala publiken.

Vill du komma i kontakt med Konst- & Kulturrådet är du välkommen att skicka ett mail till adressen [email protected] Årets konstutställningar 

11 juni-21 augusti 2022 Trå
dar som knyter oss samman 
En utställning av och om showen Landsbygdsupprorets scenkostymeri samarbete med Folkteatern Gävleborg i kulturmagasinet.
Att höra samman och att fler utgör en större kraft har varit starka ledord i skapandet av showen Landsbygdgsupproret. Ett stort samskapande av scenkostymen har ägt rum genom återkommande broderijuntor på Zoom. I dessa rum har ett hundratal personer från hela landet träffats, och genom en mängd långsamt framträdande broderimotiv samtalat om drömmar, visioner och framtidsutsikter för sina hembygder. I Gävleborg skedde det samskapandet med hemslöjdsföreningar. De har varit fria att tolka sin egen plats i mönster, bild, stygn och tekniker. Med inspiration, kunskap och hjälp av de många händerna från Övre Hälsinglands-, Bollnäs-Voxnadalens- och Gästriklands hemslöjdsförening tillsammans med Broderiakademins lokalgrupp Lösa Boliner har föreställningens andra scenkostymer växt fram. 
 
11 juni- 10 juli  Lucid dancing 
Emelie Markgren i ateljén
Emelie är född 1997 och uppvuxen i Delsbo, Hälsinglan.  2021 examinerades hon på masterprogrammet i fri konst vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hon arbetar huvudsakligen med måleri och performance. Återkommande i verken är innehåll från den historiska och samtida landsbygden. I måleriet byter bilden handling genom fragmentariskt uppbrutna och hopsatta motiv. Utställningen Lucid dancing” handlar om ett uppvaknande i de mönster som vardagen koreograferar åt oss. Utställningen vill iscensätta en intryckens uppsjö som speglar dagens informationsflöde, en klarvaken drömvärld där nödvändig och meningslös information blandas hänsynslöst.
 
19 juni - 14 augusti Vår trädgård har tolv ingångar 
textilkonstgruppen Fimbria i Valsverket
Fimbria startades 2002 och är en etablerad grupp med återkommande projekt och utställningar, hemsida för marknadsföring och en tydlig målsättning att använda broderiet som konstnärligt uttrycksmedel och tänja på gränserna för vad ett broderi kan vara. Trädgården kan vara en metafor för själsliga tillstånd och inre rum. Den blomstrande, paradisiska trädgården som en utopisk dröm om växtkraft, lärande och magi. Eller den vissnande, frusna, övergivna trädgården som vilar och väntar. Som titeln uttrycker innehåller utställningen tolv olika ingångar, lika olika som Fimbrias medlemmar. Våra arbeten spänner över hela det textila fältet från brukstextilier till verk med samhällsengagemang.
OBS! Den 29, 30 och 31 juli är utställningen stängd. Lokalen är då uthyrd för privat tillställning.
  
19 juni - 14 augusti ALLT ÄR BARA BRA 
Malin Wikström i Valsverket
Malin är född 1971 och bosatt i Gävle. Hon mixar olika media. En stor favorit är betong, men arbetar även i gips och brons. Broderar i textil och papper. Trycker grafik, screentryck och cyanotype. Måleriet finns alltid med.
Rubriken på utställningen är tagen ur vardagen. Hur mår du? Och hur snabbt vi svarar att - Allt är bara bra. Som en hälsningsfras. Hur kommer det sig att vi är så artiga både i att fråga och svara? Istället för hur vi egentligen mår.
OBS! Den 29, 30 och 31 juli är utställningen stängd. Lokalen är då uthyrd för privat tillställning.
 
16 juli - 11 september Rester; speglingar
Annelie Krantz i ateljén
Annelie är uppvuxen och bosatt i Ockelbo, född 1975. Utbildad på Konstfack, textil samt Konstlinjen i Gävle.
Små stygn, breda penslar, sönderfall, sammanfogningar. Processer i natur och rymd intresserar mig. Fragmenten, beståndsdelarna, minnesbilderna. Kopplingarna, sammanhangen, trådarna. Material och teknik är alltid viktigt i mitt arbete. Hur materialet känns under handen, i handen, rytmen i nålen, hur färgen rör sig. Kombinationen av måleri och broderi är både spontan, snabb och nästan meditativ, långsam.

Kontaktperson, konstutställningar – Maria Forsling Jenke tel. 0730-74 18 33