image

Smedja


Smedjan ligger på gaveln i Wij Valsverk. 

Här hittar du boende nära smedjan
Läs mer om valsverket och smedjans historia här