image

Utbildning


Kurs- & utbildningscenter Hållbar utveckling

Under 2022 börjar en ny era på Wij Trädgårdar då en kursverksamhet med inriktning på Hållbar utveckling är under uppbyggnad.  Kortare kurser med praktisk och upplevelsebaserad inriktning inom odling, mat, hälsa, energi och byggande samt med mer teoretiskt innehåll inom resiliens i ekosystem och samhälle kommer att erbjudas. Här tar vi avstamp i vår vilja att kombinera hjärtat, hjärnans och handens intelligens.

Kursverksamheten planeras och genomförs i nära samverkan med aktörer på platsen och föreningar i bygden. Tillsammans utvecklar vi oss och varandra i en riktning som gör det enklare att leva ett hållbart liv både i stad och på landsbygd. 

Vill du komma i kontakt med utbildningsrådet på Wij Trädgårdar är du välkommen att maila till [email protected]

Utvecklingen av kursverksamheten sker med stöd av Leader Gästrikebygden samt Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Trädgårdsutbildning

Wij Trädgårdar bedriver en ettårig trädgårdsutbildning i samarbete med Bollnäs Folkhögskola. 
Utbildningen följer ett ettårigt odlingsår på Wij Trädgårdar som sträcker sig från vårens frösådder till vintervilan i november. Du lär dig därmed det mesta om ekologisk odling och skötsel i trädgårdsmiljö. I utbildningen varvas teori med praktik och du får en god kunskapsgrund för att söka dig vidare till trädgårdsjobb inom såväl offentlig som privat sektor. 

Som en del av studierna får du anlägga en odlingslott. I uppgiften ingår att planera, gestalta samt anlägga och sköta en odlingslott mitt i hjärtat av Wij Trädgårdars park. Många besökare kommer under sommaren och ser odlingslotterna som därför får ett stort publikt värde.
Lärare på utbildningen är yrkesverksamma trädgårdsmästare på Wij Trädgårdar i Ockelbo.


Läs mer om trädgårdsutbildningen