image

Herrgårdsparken


Herrgårdsparken blir Bondens Trädgård

Herrgårdsparken har under några år varit en vilande gräsmatta utan form eller innehåll och drömmen om att sätta händerna i den har växt. Sedan ett år tillbaks har tankarna landat och förberedelserna för en ny trädgård startat, Bondens Trädgård.

Baserat på herrgårdens linjer

Arbetet har inleddes med att parterrer och odlingsytor plöjdes upp baserat på herrgårdsbyggnadens linjer. Från herrgården löper det en huvudaxel som ligger som en ryggrad från arkivkullen och ner genom herrgården och rakt ut i odlingslandskapet och ängarna.

Framhäva bondens arbete

Bondens Trädgård är en hyllning till arbetarna och till bonden som genom århundradena kämpat för att hålla gläntan runt Ockelbo öppen och brukad. I och med att åkern placeras i den ädla herrgårdsmiljön vill vi framhäva bondens arbete och dess skönhetsvärde. De stiliserade åkerlapparna med blomsterkombinationer tillgängliggör innehållet och åkern blir till hortikultur, trädgårdskonst.