HÅLLBART SKOGSBRUK
Är du privat skogsägare eller intresserad av skog, välkommen till en spännande dag där hållbart skogsbruk diskuteras. Vad är hållbart skogsbruk? Olika metoder, former och begrepp lyfts, som blandskogar och hyggesfritt skogsbruk. Vilka är skogens syften och våra mål.

8:30 Kaffe/te Serveras i Ateljén
9-10 Föredrag av Fredrik Widemo, universitetslektor och projektledare för olika skogsskötselmetoder på SLU - Nya former av skogsskötsel för flera samhällsmål
10:10-11:10 Föredrag av Isabelle Bergkvist, skogsskötselchef Mellanskog – ”Mellanskogs skogsskötselstrategi - Hyggesfria skogsskötselmetoder”
11:15-11:25 Per Mellström, Kopparfors skogar – ”En stor skogsägares perspektiv”
11:30 -13 Lunch Ekbacken Wijberget serverar Dahlgryta med bröd och salladsbord, inkl. kaffe för 130:-/pers
13-13:20 Ida Svartholm, sakkunnig i skogsfrågor SNF – ”Naturskyddsföreningens perspektiv på framtida skogsbruk”
13:30-13:50 Inga-Lill Carlsson - "VoxKedjan"  ​​​​
14:00-15:00 Samtalsforum/panelsamtal med Fredrik Widemo - SLU, Isabelle Bergkvist - Mellanskog, Per Mellström - Kopparfors skogar, Ida Svartholm - SNF och Per Westberg - LRF.
Moderator: Elin Skogens strateg bioekonomi Region Gävleborg

När: Lördagen 18 november 2023. Kl (8:30) 9:00-15:00
Var: Ateljén på Wij Trädgårdar, Wijberget 2A, Ockelbo
Pris: Deltagandet under dagen är kostnadsfritt, men var och en betalar sin egen mat.

Anmälan: Senast 12 november till [email protected], anmälan krävs för att beräkna sittplatser, kaffe/te och mat, ange om du behöver specialkost. Begränsat antal deltagare.

Medarrangörer: Naturskyddsföreningen Ockelbo, LRF Gävleborg, Mellanskog och Utbildningscenter Wij Trädgårdar. 


-De standardmässiga metoderna som ofta används schablonmässigt idag är inte främst framtagna med hänsyn till den lille skogsägaren, utan för att förse industrin med råvara.
En större variation med mer inslag av hyggesfria skötselmetoder kan göra skogarna mindre sårbara för insektsangrepp och klimatförändringar. Dessutom skulle det bildas fler typer av livsmiljöer som skapar bättre förutsättningar för biologisk mångfald – samtidigt som friluftsliv, bärplockning, jakt, svampplocknig och andra typer av naturvärden gynnas säger Fredrik Widemo.
Från artikeln ”Små skogsägare ska få hjälp att välja bort kalhyggen” i DN 17 februari 2023.

Fredrik Widemo leder projektet Flexibla val för gemensamma mål i skogen - indivuduella mål ger multifunktionella landskap som finansieras av Formas.

Evenemanget är en del i projektet Utbildningscenter Wij Trädgårdar som finansieras av Leader Gästrikebygden samt Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.