DEKORATIV DEKADENS
Snittblomsutställningen "Dekorativ dekadens".
Denna vecka har deltagarna på trädgårdsutbildningen skapat blomsterdekorationer av sensommarens material.
Med denna utställning vill vi framhäva skönheten i det frostnupna och förgängliga.
Utställningen i Ateljén är öppen fredag 29 och lördag 30 september 2023, kl 11-15.
Varmt välkommen!