LEVANDE LANDSKAP


Utställningen "Levande landskap" har hämtat sina bilder ur boken med samma namn. Författaren Mats Ahlberg har själv arbetat med jordbruk och dessutom varit verksam på Saltå Kvarn i Järna i tjugo år och i tolv år på Rosendals trädgård i Stockholm. Sedan femton år är han redaktör för kulturtidskriften Balder och bosatt i Strömbacka i norra Hälsingland.

Boken och utställningen låter oss möta bönder runt om i Sverige som bedriver ekologisk odling och försöker hitta ett sätt att leva med jord och djur som är både långsiktigt hållbart och etiskt försvarbart. Mats Ahlberg guidar oss genom jordbrukets villkor och vardag, samtalar med bönderna och reflekterar över var vi har hamnat när det gäller matproduktion och människans plats i landskapen.

Utställningen visas i Ateljén under perioden 1 maj - 18 juni
Öppettider: 
ons - lör 11.00 - 15.00
från 10 juni
dagligen 10.00 - 17.00
Obs! med reservation för att lokalen ibland används för konferenser och då är stängd för besökare. Vill du vara säker på att utställningen är öppen, ring eller sms:a oss först på 070-376 60 62 

Se kommande konstutställningar på Wij Trädgårdar