SLÅTTERDAG 19 AUGUSTI

Välkommen till en dag då vi hyllar slåttern och den biologiska mångfalden! 
Prova på slåtterteknik, lieslipning och hässjning

Dagen börjar med en vandring med temat biologisk mångfald på Wij Trädgårdar. Därefter finns möjlighet att slipa lien och äta lunch innan slåttern tar vid. Tillsammans slår vi den nya ängen på Pålsgården med lie. Vi samlar ihop höet som läggs på hässjor enligt gammal tradition.

Tid: kl. 10-16     
Plats: Wij Trädgårdar, Eko-torget och Pålsgården
 
Plats: Samling utanför Atejlén på Wij Trädgårdar
Kl. 10 - 11 Vandring: Biologisk mångfald - Vilka arter hittar vi på ängarna? Pris: 150 kr 
Biljetter via Tickster. Vandring biologisk mångfald

Plats: Eko-torget
Kl. 11.15 - 12 Lieslipning
Slipning av liar, visning och prova på. Ta gärna med din egen lie.

Kl. 12 - 13.30 Lunch - Möjlighet att äta slåtterinspirerad lunch hos Wij Trädgårdskök

Plats: Pålsgården
Kl. 13.30 – 14.45 Slåtter på Pålsgården
Traditionsenlig slåtter, vising och prova på slåtterteknik med olika liar.

Kl. 14.45 – 15.00 Fika - Naturskyddsföreningen bjuder på fika

Kl. 15.00 - 15.45 Hässjning
Ett traditionellt sätt att torka hö. Visning och prova på.

Kl. 15.45 – 16 Samling och utvärdering.

Frågor, gärna anmälan: [email protected], 070-646 10 42
 
Samverkande arrangörer: Naturskyddsföreningen Gävleborg, Wij Trädgårdar, Ockelbo Hembygdsförening, Ockelbo kolonilottsförening, Eko-torget och Studiefrämjandet.
 
Föreläsningen är en del i projektet Utbildningscenter Wij Trädgårdar som finansieras av Leader Gästrikebygden samt Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.