SLÅTTERDAG
Välkommen till en dag då vi hyllar slåttern och den biologiska mångfalden!
Tillsammans slår vi ängen vid Hembygdsgården Pålsgården med lie. Vi samlar ihop höet som läggs på hässjor enligt gammal tradition och avslutar med slåttergille.

I Ateljén på Wij trädgårdar
10-10:45 Lage Bergström berättar om biologisk mångfald.

På Eko-Torget
11.00-11.45 Lieslipning och visning av räfsor. Visning och prova på slipning av liar vid elektrisk och tramp-/vevslipsten. Ta gärna med din egen lie.
                                                                                                          
11:45-13.15  Paus för lunch. Ta med dig en egen picknickkorg till Pålsgården, besök Ekbacken Restaurang eller Eko-fiket.

På Pålsgården
13:15-16:30 Slåtter och hässjning. Traditionsenlig slåtter där vi hjälps åt att slå med lie och hässja hö vid Pålsgården. Demonstration och prova på att slå med olika liar, räfsor och hässja, aktiviteten leds av Naturskyddsföreningen.

På Pålsgården
16:30 Slåttergille. Fika finns att köpa. Göran och Erling spontanspelar instrumental musik. Vill du också vara med och spela så ta gärna med dig ditt instrument.Anmälan: Arrangemanget är kostnadsfritt men anmäl dig gärna till [email protected]
Vid frågor om evenemanget kontakta [email protected]

Slåtterdagen arrangeras i samverkan mellan: Naturskyddsföreningen Gävleborg, Naturskyddsföreningen Ockelbo, Eko-torget, Ockelbo Hembygdsförening, Studiefrämjandet och Utbildningscenter Wij trädgårdar.
 
Arrangemanget är en del i projektet Utbildningscenter Wij Trädgårdar som finansieras av Leader Gästrikebygden samt Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.