PEILIAN LI


Vi välkomnar den schweiz-kinesiska konstnären Peilian Li som har bjudits in till en två månaders vistelse i Ockelbo i regi av föreningen Konst & Landskap

Just nu är konstnären Peilian Li i Ockelbo på så kallad residens, dvs hon bor och arbetar här under en period. 

Peilian Li är en schweiz -kinesisk konstnär och författare. Hennes verk avstår från vanlig logik till förmån för en upprymdhet av idéer. Som författare har hennes texter ett starkt visuellt genomslag, och som konstnär integreras hennes konstverk av litteratur. 
Hennes arbete bygger ofta på förhållandet mellan spelet och livet eller verkligheten och fiktionen, presenterad med ständig tvetydighet, detta är den berättarstil som fascinerar henne mest. Hon bor och arbetar i Lausanne, Schweiz, och tar för närvarande examen från sin Master i bildkonst vid ECAL / Ecole Cantonale d’Art de Lausanne.

Konstfrämjandet Gävleborg startade 2021, i samarbete med sina medlemsföreningar Kf. Backbeatbolaget (sandviken), Gaffel Ateljeförening (gävle) och Konst & Landskap (Ockelbo) ett treårigt konstnärsdrivet residensprojekt i Gävleborg. Tanken är att projektet som ska skapa erfarenheter av att arbeta med residens inom konstnärsdrivna organisationer och lägga en grund för ett nätverk i regionen som riktar sig till föreningar och konstnärer som vill driva residens. Samt genomföra en analys och metodutveckling baserat på de lokala erfarenheterna vi får genom projektet. Inom projektet samarbetar vi med Picto Association, ett ateljekollektiv i Genéve.

I år har den Schweiz-kinesiska konstnären Peilian Li bjudits in till en två månaders vistelse i Ockelbo i regi av föreningen Konst & Landskap. Förutom att ta emot en konstnär i Gävleborg, delar vi även ut ett stipendium till en konstnär med Gävleborgs-anknytning som söker till Picto Association´s “syskon-residens” som organiseras av Abigail Janjic, och Natalia Comandari i Genéve. I år deltar Gävlebaserade konstnären Daniel Nordin i Pictos residensprogram under Augusti och September.
Läs mer på hemsidan: http://gavleborg.konstframjandet.se/projekt/optic-x/