SKÖRDEFEST
Välkomna på årets skördefest på Wij
Lördagen 9 september 2023, kl 11-15.

Försäljare av grödor, blommor, mat och hantverk på Herrgårdsplanen.
I köksträdgården kan du köpa ekologiskt närodlade grönsaker och blommor av trädgårdsmästarna och våra elever dukar upp skördebord.

Varmt välkomna!