Rosdagar 8 - 9 juli


Dessa dagar bemannar trädgårdsmästarna rosträdgården och svarar på frågor om rosor.
Vi har ett informationstält och visar den nya Rosboken från Nationella Genbanken.
Under lördagen bemannar Svenska rosensällskapet rostältet. Trädgårdsmästarna möter upp de guidade turerna och berättar om Rosträdgården och några av våra favoritrosor.

Om Rosboken – ”Rosarvet i nationella genbanken”. Det här är inte bara ett lexikon över det svenska roskulturarvet, det är också en hyllning till alla dem som odlat och bevarat gamla rosor! Här presenteras 274 av genbankens rossorter med sort- och gruppbeskrivningar, mängder av bilder och med fascinerande historier om människorna som odlade dem. Landskapsrosorna, som utsågs 2021, finns med. I boken ges också en detaljerad bild av inventeringsarbetet och en historisk bakgrund till hur rosor introducerades, odlades och fick en framträdande roll i parker och trädgårdar. Författare Lars- Åke Gustavsson och Henrik Morin