Rosdagar 14 - 16 juli 2023
Kom och upplev rosorna när de blommar som mest.
Trädgårdsprofilen Henrik Morin bemannar rosträdgården under lördagen och söndagen. Han kommer att guida och berättar om klonarkivsrosorna och arbetet med den nya rosboken - ett resultat av Rosuppropet som pågått under många år. Henrik Morin håller även i en rosworkshop, där man som besökare får lära sig identifiera olika rosgrupper.

Henrik Morin håller rosguidning kl 11 och rosworkshop kl 14 båda dagarna.

Under söndagen kommer du även få möjlighet att träffa rosensällskapet från Gävleborg. De finns på plats och svarar på frågor om rosor.

Om Rosboken – ”Rosarvet i nationella genbanken”. Det här är inte bara ett lexikon över det svenska roskulturarvet, det är också en hyllning till alla dem som odlat och bevarat gamla rosor! Här presenteras 274 av genbankens rossorter med sort- och gruppbeskrivningar, mängder av bilder och med fascinerande historier om människorna som odlade dem. Landskapsrosorna, som utsågs 2021, finns med. I boken ges också en detaljerad bild av inventeringsarbetet och en historisk bakgrund till hur rosor introducerades, odlades och fick en framträdande roll i parker och trädgårdar. Författare Lars- Åke Gustavsson och Henrik Morin